Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2014

artemiddda
7083 444a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
1371 ce54

Breakfast at Tiffany’s (1961)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
artemiddda
8371 f02d
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
artemiddda
0918 5b60
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viaweheartit weheartit
artemiddda
8993 8537
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viaweheartit weheartit

July 28 2014

artemiddda
2983 4c1c
Reposted fromnostrae nostrae
artemiddda
3137 ac1b 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey
artemiddda
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
— A.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
artemiddda
6733 5295
Reposted fromhalfjohn halfjohn
artemiddda
Wiesz, czasami z ludźmi nie warto dyskutować, nie warto im tłumaczyć, jedyne, co warto, to zostawić ich i odejść. Osamotnienie jest jedną z najcięższych kar, na które człowiek może skazać człowieka.
— Krystyna Siesicka
Reposted frompsychoza psychoza
artemiddda

"Wahanie jest złodziejem czasu. Trzeba wszystko umieć chwytać za kołnierz!"

— Karol Dickens
Reposted fromjdeg jdeg
artemiddda
Zmienił mnie czas, zmieniły mnie łzy
— Kasia Kowalska
Reposted frommefir mefir
artemiddda
9626 d944
Reposted fromtez tez
artemiddda
6504 e492 500
Kocham cię jeszcze... Ani mnie powiedzieć
nie wolno tego, ani tobie wiedzieć.
7895 3143 500
artemiddda
3551 b757 500
Reposted fromcherbata cherbata viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch

July 18 2014

8981 1454 500
Reposted fromcodboy codboy
artemiddda
7105 05e3 500
Reposted fromczarnakotka22 czarnakotka22
7283 1d8d 500

saloandseverine:

Salvador Dali, Woman with a Head of Roses, 1935

Reposted fromKryptonite-Mia Kryptonite-Mia
artemiddda
7971 40a1 500
Reposted fromforeverhungryone foreverhungryone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl